نشانی و شماره های ارتباطی

نشانی، شماره تماس و نمابر مرکز منطقه همدان و نواحی

 

ردیف

ناحیه

نشانی پستی

شماره های ارتباطی

1

مرکز همدان

همدان، خیابان بوعلی، روبروی هتل بوعلی، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان، کد پستی   13185-65166

تلفن: 42-38262140 و 38264899 و 38256099

نمابر: 38268050 و 38275010 با کد 081

 

2

ناحیه مرکزی

همدان، بلوار شهید چیت سازیان، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه مرکزی(انبار نفت قدیم )، کد پستی: 66619-65147

تلفن: 32655162

نمابر: 32645383 با کد 081

3

ناحیه ملایر

ملایر، خیابان شهید مصطفی خمینی (ره )، جنب جایگاه شرکتی، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه ملایر، کد پستی: 31941-65716

تلفن: 32210074

نمابر: 32210072 با کد: 081

4

ناحیه نهاوند

نهاوند، روبروی روستای جهان آباد، جنب انبار نفت، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه نهاوند، کد پستی: 43937-65931

تلفن: 33427919

نمابر: 33427919 با کد: 081

5

ناحیه تویسرکان

تویسرکان، خیابان انقلاب، خیابان شهید فیاض بخش، پ 8، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه تویسرکان، کد پستی:

65819-38633

تلفن: 34929572

نمابر:34929571با کد: 081

6

ناحیه رزن

رزن، شهرک فرهنگیان، خیابان آیت ا...نوری، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه رزن، کد پستی:

18453 -65518

شماره تماس و نمابر: 36222815با کد: 081

7

ناحیه بهار

بهار، میدان شهداء (شهرداری سابق)، خیابان شهیدان حسینی، جنب دانشکده کشاورزی دانشگاه پیام نور، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه بهار، کد پستی: 55945-65318

تلفن: 34504507

نمابر: 34508644با کد: 081

8

ناحیه کبودرآهنگ

کبودرآهنگ، بلوار ولیعصر، نبش خیابان سپاه، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه کبودرآهنگ، کد پستی: 18453-65518

تلفن: 35223100

نمابر: 35225100 با کد: 081

9

ناحیه اسدآباد

اسدآباد، خیابان سید جمال الدین، جنب اداره تأمین اجتماعی، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه اسدآباد، کد پستی: 38814-65418

تلفن: 33134744

نمابر: 33134144با کد: 081

 

map
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.