نفت‌کوره

نفت کوره 180 و 230

این فرآورده­ها برش­های سنگین­تر از نفتگاز می­باشند. ترکیبات تشکیل دهنده آنها عمدتاً هیدروکربورهای سنگین موجود در باقی­مانده تقطیر نفت خام هستند که بر حسب مورد مصرف، با استفاده از برش­های سبک نفتی تنظیم گرانروی شده و بعنوان سوخت سنگین مورد مصرف قرار می­گیرند.

 

مشخصات:

TEST METHOD

LIMIT

LIMIT

UNIT

ANALYSIS

------

۲۳۰

۱۸۰

------

kind of fuel oil

Astm  D۴۴۵

۲۳۰

۱۸۰

c.st

Viscosity kinematic @ ۵۰°C (max)

Astm  D۱۲۹۸

report

report

kg/m۳

Density @ ۱۵°C (max)

Astm  D۹۷

Winter:۵,۰

Winter:۴,۵

° C

Pour point (max)

Summer:۱۵

Summer:۱۵

Astm  D۹۳

۶۵

۶۰

° C

Flash point (min)

Astm  D۱۵۵۲

۳,۰

۳,۰

%wt

SulphurTotal  (max)

Astm  D۱۸۹

۱۳

۱۳

%wt

Carbon Residue Conradson (max)

Astm  D۴۸۲

۰,۰۵

۰,۰۵

%wt

Ash (max)

Astm  D۱۷۹۶

۰,۵

۰,۵

% vol

Water & sediment (max)

Astm  D۴۸۶۸

۴۱,۸

۴۱,۸

MJ/kg

Calorific value higher (min)

 

کاربرد:

به عنوان سوخت در دیزل­های ثابت و متحرک و صنایعی که مشعل طراحی شده جهت سیستم احتراق آنان قابلیت مصرف این فرآورده را داشته باشد.

 

 نفتکوره 280 و 380

 

این فرآورده­های برش­های سنگین نفتی حاصل از باقیمانده برجهای تقطیر هستند که با استفاده از برش­های سبکتر تنظیم گرانروی شده و بعنوان سوخت عرضه می­شوند. ترکیب درصد هیدروکربن­های متشکله، ارزش حرارتی مناسبی را به سوخت بخشیده و مقدار فلزات موجود، در سیستم­های مصرف کننده ایجاد اشکال نمی­کند.

 

مشخصات :

TEST METHOD

LIMIT

LIMIT

UNIT

ANALYSIS

------

۳۸۰

۲۸۰

------

kind of fuel oil

Astm  D۱۲۹۸

۹۹۰

۹۷۰

kg/m۳

Density @ ۱۵°C (max)

Astm  D۴۴۵

۳۸۰

۲۸۰

c.st

Kinematic viscosity @ ۵۰°C (max)

Astm  D۹۷

۳۲

۲۴

°C

Pour point (max)

Astm  D۹۳

۶۵

۶۵

°C

Flash point (min)

Astm  D۱۵۵۲

۳,۵

۳,۵

%wt

SulphurTotal (max)

Astm  D۱۸۹

۱۵

۱۵

%wt

Carbon Residue Conradson(max)

Astm  D۴۸۲

۰,۱۵

۰,۰۵

%wt

Ash (max)

Astm  D۱۷۹۶

۱,۰

۰,۵

% vol

Water & sediment (max)

Astm  D۴۸۶۸

۴۱,۷

۴۱,۸

MJ/kg

Calorific value higher (min)

کاربرد:

به عنوان سوخت در صنایع و نیروگاه هائی که در سیستم احتراق آنان نفت کوره متوسط پیشنهاد شده است.

 

نفت کوره سنگین

این فرآورده باقیمانده سنگین حاصل از تقطیر نفت خام در برجهای تقطیر است که عمدتاً نیازی به اختلاط با فرآورده ­های سبک ، به منظور تنظیم گرانروی نداشته و مستقیماً قابل عرضه می­ باشد. درصد گوگرد مناسب و ارزش حرارتی خوب، از ویژگی­های این سوخت می­باشد.

 

TEST METHOD

LIMIT

UNIT

ANALYSIS

Astm  D۱۲۹۶

۹۹۸

kg /m۳

Density @ ۱۵ ° C (Approx)

Astm  D۴۴۵

۷۲

c.st

Viscosity kinematic @ ۱۰۰ °C(max)

Astm  D۹۷

۳۸

° C

Pour point (max)

Astm  D۹۳

۶۵

° C

Flash point (min)

Astm  D۱۵۵۲

۳,۵

%wt

SulphurTotal ( max)

Astm  D۱۸۹

۱۵

%wt

Carbon Residue Conradson (max)

Astm  D۴۸۲

۰,۱۵

%wt

Ash (max) %mass

Astm  D۱۷۹۶

۱,۰

% vol

Water & sediment (max)

Astm  D۴۸۶۸

۴۰,۷

MJ/kg

Calorific value higher (min)

-----

۱۵۰

wt/ppm

Vanadium (Approx)

-----

۴۰

wt/ppm

Nickel (Approx)

-----

۱۵

wt/ppm

Sodium (Approx)

 

کاربرد:

به عنوان سوخت در صنایع و نیروگاه هائی که در سیستم سوختی آنها، سوخت سنگین پیشنهاد شده است.

 

  

map
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.