امروز ۲ شهریور ۱۳۹۸ ۲۰:۲۵

رزومه مدیر منطقه

روستایی رزومه
 نام: امین
نام خانوادگی: روستایی

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان

تارخ تولد: 10 /6 /52

متولد شهر ملایر

متاهل، دارای 2 فرزند

آشنا به زبان انگلیسی

سوابق تحصیلی:
مهندسی مکانیک – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

سوابق کاری:
رئیس خدمات مهندسی کرمانشاه
(91-84)
معاون بازرگانی منطقه کرمانشاه
(95-91)

تماس با ما:

همدان - میدان آرامگاه بوعلی سینا - جنب شرکت مخابرات استان همدان - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان
 
کد پستی :  99177-65156

تلفن مرکز مخابرات : 2-.38262140-081

تلفن روابط عمومی : 38280600-081