رزومه مدیر منطقه

روستایی

 نام: امین
نام خانوادگی: روستایی

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان

تارخ تولد: 10 /6 /52

متولد شهر ملایر

متاهل، دارای 2 فرزند

آشنا به زبان انگلیسی

سوابق تحصیلی:
مهندسی مکانیک – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

سوابق کاری:
رئیس خدمات مهندسی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه
(91-84)
معاون بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه
 (95-91)

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان

(95 تا کنون)

پست الکترونیک: aminroosta@niopdc.ir

 


map
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.