امروز ۲ شهریور ۱۳۹۸ ۲۰:۵۵

نمودار سازمانی منطقه همدان


مدیر منطقه

 • معاون فنی و عملیاتی

انبار نفت

خدمات مهندسی

سوختگیری هواپیمایی

 • معاون مالی و اداری

امور مالی
امور اداری

 • معاون بازرگانی
  منشی
 • روسای نواحی
 • مرکزی
 • ملایر
 • نهاوند
 • تویسرکان
 • رزن
 • بهار
 • کبودرآهنگ
 •  اسدآباد
 • روابط عمومی
 • حراست
 • برنامه ریزی
 • HSE
 • سرویسهای صنعتی
 • کنترل و نظارت

تماس با ما:

همدان - میدان آرامگاه بوعلی سینا - جنب شرکت مخابرات استان همدان - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان
 
کد پستی :  99177-65156

تلفن مرکز مخابرات : 2-.38262140-081

تلفن روابط عمومی : 38280600-081