امروز ۷ فروردین ۱۳۹۸ ۰۷:۳۱

نمودار سازمانی منطقه همدان


مدیر منطقه

  • معاون فنی و عملیاتی

انبار نفت

خدمات مهندسی

سوختگیری هواپیمایی

  • معاون مالی و اداری

امور مالی
امور اداری

  • معاون بازرگانی
    منشی
  • روسای نواحی
  • مرکزی
  • ملایر
  • نهاوند
  • تویسرکان
  • رزن
  • بهار
  • کبودرآهنگ
  •  اسدآباد
  • روابط عمومی
  • حراست
  • برنامه ریزی
  • HSE
  • سرویسهای صنعتی
  • کنترل و نظارت

تماس با ما:

همدان - میدان آرامگاه بوعلی سینا - جنب شرکت مخابرات استان همدان - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان
 
کد پستی :  99177-65156

تلفن مرکز مخابرات : 2-.38262140-081

تلفن روابط عمومی : 38280600-081